Nytt nummer om röst ute!

1 december 2010 av Nutida Musik | Inga kommentarer · Nyheter

Nutida Musik # 3 2010: ”Röst”

Vad är en röst? I det nya numret av Nutida Musik diskuteras hur konstnärer frångår röstens traditionella användning som förmedlare av budskap och som klang. Rösten är transcendent, gränsöverskridare och ställföreträdare i konstnärliga sammanhang.

– Gästredaktören Åsa Stjerna samtalar med den österrikiske ljudkonstnären Peter Ablinger som i en analogi med det hyperrealistiska fotot i en fascinerande dekonstruktion låter instrumenten förmedla den mänskliga röstens fysikaliska register.
– Den fransk-kanadensiska konstnären Jacqueline Hoang Nguyen gör i en installation en konceptuell appropriering av en skrattepidemi och närmar sig genom den märkliga händelsen rösten som konkret material och sociologiskt fenomen.
– Marcia Sá Cavalcante Schuback tar avstamp i Dieter Schnebels Maulwerke i en fenomenologisk reflektion kring rösten, skriet och öppningen där lyssnande och hörande överlappar.
– Anna Einarsson presenterar hur konsten, pedagogiken och naturvetenskapen närmat sig fenomenet kring röstens identitet. Rösten kan ses som representation, medium, fingeravtryck och instrument. Einarsson har också intervjuat sångerskan Sofia Jernberg och skådespelaren Andreas Kundler om hur de i sina respektive yrken rör sig i gränslandet mellan sång och tal.
– Den eviga frågan vad rösten bär i termer av identitet diskuteras på djupet i en intervju med rätts fonetikern Jonas Lindh: Är rösten ett klingande DNA? Kan en statistisk analys av en röst vara fällande bevis vid rättegång?
– Rösten blir gärna en identitetsmarkör – ibland så stark att personen bakom förblir okänd. Åsa Stjerna har träffat den man som en gång för länge sedan som pojke lånade ut sin röst till ett av 1900-talets mest mytiska, experimentella stycken. Vilket verk, vem han är och hur han såg och ser på sin roll – det kan du läsa om i det nya numret av Nutida Musik.

Som vanligt presenterar vi även en rejäl kritiksektion med nya böcker, cd, festivaler, utställningar runt om i världen. Litet extra fokus på det röstrelaterade samt på Lene Grenager, Paul DeMarinis, Marina Rosenfeld, Sofia Jernberg, Monica Danielson, Magda Mayas, Pärlor för svin, Jonatan Liljedahl, Stefan Klaverdal, Gérard Pesson, Patrik Kosk, Sten Hanson, Närproducerat, Daniel Karlsson, GothenburgCombo, ukrainska celloduor, världens längsta musikstycke, Tommie Haglund, hjärnforskning Nana April Jun, Martin Küchen, Krautrock, Poul Ruders, Miguel Azguime, Marie Samuelsson, Adrian Knight, Terry Riley, Vocoderns historia, Björk, kanadensiska tonsättare, Nordiska musikdagar i Köpenhamn, forskning om auditiva kulturer, Gérard Griseys samlade skrifter, Brian Ferneyhough, DJ:ns scratchtekniker. Och en del annat.

Tags: ········

0 kommentarer

  • Inga kommentarer

You must log in to post a comment.