Tebogo Monnakgotla om sin roll i Kulturrådets styrelse

18 mars 2011 av Nutida Musik | Inga kommentarer · Nyheter

Tonsättaren Tebogo Monnakgotla har nyligen tillsammans med konstnären Charlotte Gyllenhammar blivit invald i Kulturrådets styrelse. Nutida Musik frågade Monnakgotla hur hon ser på sitt nya uppdrag.

Foto: Jonatan Johansson Karlsson

Varför tror du att just du blev tillfrågad att ingå i kulturrådets styrelse?

Eftersom jag har engagerat mig mycket i övergripande frågor i musiklivet som upphovsmännens situation, genus- och mångfaldsaspekter samt vikten av att nå ut med samtida musik till en bredare publik, frågor som har stor aktualitet.

Vilka frågor anser du vara de viktigaste i dagsläget för kulturrådets styrelse att ta itu med?

Det viktigaste arbetet för kulturrådet är att se till att kulturskaparna har villkor som möjliggör att så många som möjligt kan skapa konst och kultur under acceptabla villkor, samt att Sveriges befolkning får ta del av så mycket bra och kvalitativ kultur som möjligt för de pengar kultursektorn har till förfogande. Det är viktigt att det finns en bredd i det kulturutbud som finns och att det finns spritt geografiskt. Det är även önskvärt att mer pengar ska gå till kultur.

Vad betyder det att en tonsättare sitter med i styrelsen?

Att det finns kompetens i styrelsen som har en bra insikt i svenskt musikliv och musikskaparnas villkor. Att det finns en person i styrelsen som har en vision av ett musikliv som i hög grad genomsyras av nyskapande och som tror att detta skulle vara vitalt för musiken och musikens plats i samhället.

Vilka frågor är av särskild vikt för samtidsmusiken?

Att samtidsmusiken får en central roll i institutionernas och det fria musiklivets repertoar. Även att samtidsmusiken och över huvud taget mångfalden i musiken tar ett rejält kliv in i skolvärlden. Samtidsmusiken kan inte fortsätta vara något man dyker på av rena tillfälligheter utan måste ha en tydlig plats i grundskolans musikämne.

Och vad anser du om kulturtidskrifterna, Nutida Musik är en av dem?

Att de får verka fritt och att det finns en stor bredd i utbudet av smala och nischade kulturtidskrifter. Det är också viktigt att de har möjlighet att nå ut till människor på ett bra sätt.

Andreas Engström

Tags: ···