Sammanhang man normalt inte ser – Øyvind Torvund om Grønland Kammermusikkfestival

5 juni 2011 av Nutida Musik | Inga kommentarer · Artiklar, Övrigt

Den tredje upplagan av Grønland Kammermusikkfestival i Oslo gavs 3-5 juni. Festivalen ges två gånger om året och innebär ett slags avslutning av Ny Musikks vår respektive höstprogram. Ny Musikks konstnärlige ledare Øyvind Torvund är också den som håller i festivalen. Andreas Engström passade på att ställa några frågor i pausen mellan två konserter.

Øyvind Torvund. Foto: Andreas Engström


Temat på festivalen är Debussy och psykedelia, hur kommer det sig att ni valt det temat?

Vår festival tar utgångspunkt i vad som kan sägas är traditionell kammarmusik. Jag hade tanken att göra något om och kring Debussy, och en idé var att se om detta kan vara avstampet till att få kammarmusik att bli hörd på ett nytt sätt: Om man på så sätt kan finna en röd tråd mellan skilda områden. Jag ville arbeta med friheten i programmeringen och på så vis bli mer utforskande. Tanken var att detta skall ge positiva möten. Det traditionella förfarandet innefattar ofta konstnärliga råd som tar ställning till inskickade förslag. Festivalkulturen behöver nya grepp och det här är ett sådant.

Vad innebär temat för festivalprogrammet?

Att det kanske belyser sammanhang som man normalt inte ser. Det är möjligt att man kan uppfatta Debussy och psykedelia som något sökt, men målet är att presentera olika infallsvinklar, inte om att skapa konstruerade kulturkrockar. Även om man sen i praktiken har att ta hänsyn till ekonomi och konkreta förslag så är utformningen av de enskilda konserterna resultatet av detta tema.

Så de olika miniatyrkonserterna, där korta stycken spelas i en följd, eller där längre verk flyter samman är konkreta exempel?

Ja. Det var ju uppenbart att en del skulle bra åt ambient, new age och över huvud taget ”utflytande” konserter, så, ja, vi spelar på detta faktum. Vid sidan av att detta i någon mån kan skapa möjligheter till ett litet annat sätt att lyssna är det möjligt att formerna passar en publik som är kulturintresserad men som kanske inte nödvändigtvis känner att de behöver veta att det var Sciarrino vi nyss hörde utan att det funkar fint om musiken går in i nästa skede.

Varför har ni valt att lägga hela festivalen i stadsdelen Grønland?

Det är delvis en tillfällighet, Ny Musikk har kontor här. Men det känns mycket bra att arbeta lokalt. Dessutom finns det många gallerier och scener här och Grønland är en stadsdel i utveckling. Det är kort sagt spännande att verka här.

Finns det också en integrationspolitisk tanke, Grønland är ju ett socialt utsatt område i Oslo?

Jag ser ganska pragmatiskt på det vi gör och jag tror inte att vi kan rädda världen med ny musik. Men det faktum att kultur finns på en viss plats innebär något positivt just där. Har vi en lunchkonsert kanske det kommer in några som inte brukar besöka oss. Vi är kort sagt en del av kulturutbudet här. Om Grønland uppfattas som ett belastat område så är vi glada att kunna bidra med kultur.

Andreas Engström

Tags: ···