Nytt nummer av Nutida Musik – kulturpolitik, ideologi, ekonomi, estetik …

12 september 2011 av Nutida Musik | Inga kommentarer · Nyheter

Nya numret av Nutida Musik handlar om de förändringar som musiklivet står inför i och med nedläggningen av Rikskonserter. Det rör sig inte om ett sorgearbete utan om frågeställningar där statlig kulturpolitik, ideologi och estetik står vägg-i-vägg med varandra.

Vi reser i Norrlands inland. Hur ser det kulturlandskap ut som Rikskonserter rört sig i och hjälpt till att bygga? Vi pratar också med konstmusikens aktörer om vad de anser om Rikskonserter och om det nya Statens musikverk. Vad sker i den process när den ekonomi, kunskap och infrastruktur som burit upp musiklivet omfördelas: Vi pratade med kulturekonomen Alf Westelius om saken. Vi var såklart också nyfikna på vad den nyinrättade Myndigheten för kulturanalys skall syssla med, så vi åkte dit och hörde oss för.

Vi ser just nu en strukturomvandling. I det större perspektivet har det gradvis skett en nedmontering av det fria musiklivet. Kommer professionella kammarmusiker att kunna verka i Sverige? Eller kommer svensk konstmusik att helt isoleras från övriga Europa? Vi diskuterar detta med Mats Lindström på EMS och Ivo Nilsson i KammarnembleN.

Kommer länsmusikens utökade ansvar innebära att man släpper in den nya konstmusiken? Kommer man på dagstidningarnas kultursidor att följa utvecklingen för konstmusiken eller i vakuumet av den egna professionens förfall oförblommat ägna sig åt eventskapande? Det är man redan i gång med. Vi granskar därför den ”remix-kultur” som delvis framodlats av dagstidningarnas kultursidor.

I kritiksektionen besöker vi bl. a, London, Göteborg, Hamburg, Berlin. Vi skriver om Lucia Ronchetti, Jennifer Walshe, Ryoji Ikeda, Jakob Riis, Marianthi Papalexandri-Alexandri Mats Gustafsson, Petter Berndalen, Lotta Wännekoski, en ny föreställning av Robert Wilson och Lou Reed, en Susanne Hiller-retrospektiv, Lundahl & Seitl, det italienska ljudkonstgalleriet Mario Mazolli, ny musik till stumfilmer, John Cage för barn, en bok om Delueze och musik, en annan om kvinnor och elektronisk musik, en tredje om Rikskonserter. Med mera.

www.nutidamusik.com

Tags: