Om NM

Nutida Musik är en tidskrift om ny konstmusik och ljudkonst som ges ut av svenska sektionen av ISCM (International Society for Contemporary Music). Nutida Musik kommer ut med fyra nummer per år.

Nutida Musik (”Contemporary Music”) is a magazine för new music and sound art, published by the swedish section of  ISCM (International Society for Contemporary Music).

 

Redaktion

Huvudredaktörer/editors: Magnus Bunnskog, Susanne Skog

Mail: nutidamusik@gmail.com

 

Redaktionsråd

Editorial board: Mattias Sköld, Savannah Agger, Johan Redin, Per Mårtensson, Ida Lundén, Peter Söderberg, George Kentros

 

Ansvarig utgivare

Publisher: George Kentros, ordförande för svenska sektionen av ISCM. Mail: swinepearl@yahoo.com (chairperson for the swedish section of ISCM)