Om NM

Nutida Musik är en tidskrift om ny konstmusik som ges ut av svenska sektionen av ISCM (International Society for Contemporary Music). Nutida Musik kommer ut med fyra nummer per år.

 

Redaktion

Huvudredaktörer: Magnus Bunnskog, Susanne Skog.

Mail: nutidamusik@gmail.com

 

Redaktionsråd

Esaias Järnegard, Johan Redin, Nathaly Salas, Åsa Stjerna, Peter Söderberg, George Kentros

 

Ansvarig utgivare

George Kentros, ordförande för svenska sektionen av ISCM. Mail: swinepearl@yahoo.com