Mångtydigt mirakel i Mare Balticum

1 maj 2014 av Nutida Musik | Inga kommentarer · Besökt, Recensioner

Miraklet i Mare Balticum – kammeropera av Reine Jönsson, libretto och regi av Patrik Sörling – 26 mars 2014, Palladium, Malmö  

[Forts. →]

Tags: ······