Icke infriade förväntningar – Olga Neuwirth gör en amerikansk Lulu

19 november 2012 av Nutida Musik | Inga kommentarer · Besökt, Recensioner

American Lulu – Opera av Olga Neuwirth efter Alban Berg – 6 november 2012, Komische Oper, Berlin

[Forts. →]

Tags: ····