Nybrokajen och politikens dramaturgi

20 september 2012 av Nutida Musik | Inga kommentarer · Debatt

I samband med nedläggningen av Rikskonserter intervjuade jag kulturekonomen och professorn i företagsekonomi Alf Westelius (i Nutida Musik # 1 2011). På frågan om vad det var för motiv som låg bakom nedläggningen svarade han att det främst handlar om politisk dramaturgi, att visa styrka genom att agera. Först blev jag ställd, men förstod snart […]

[Forts. →]

Tags: ······