Containerdykning bland samtidens skräphögar

31 oktober 2014 av Nutida Musik | 1 kommentar · Besökt, Recensioner

Noisebud & Anastasia Ax, 3 aug 2014, Audiorama, Stockholm Music and Arts   Samtidigt som Noisebuds videoinstallation och konsert Open Source Intelligence pågick i Audioramas dämpade lokaler, uppförde Anastasia Ax en massiv pappersskulptur bara några hundra meter bort, utanför Östasiatiska museets lokaler. Det finns många intressanta paralleller och kontrapunkter mellan båda dessa verk. Slutet och öppet. […]

[Forts. →]

Tags: ·······