Debatt: Musikkritik kan se ut på många sätt

16 januari 2013 av Nutida Musik | Inga kommentarer · Debatt

Esaias Järnegard bemöter Anne Pajunens debattartikel om Geigerfestivalen Anne Pajunen reagerar starkt på min text om invigningskonserten på Geigerfestivalen 2012 som publicerades på nutidamusik.com. Detta för att efterlysa ”ett samtal kring hur olika konstmusikaliska verk benämns och bemöts i text”. Merparten av texten tecknar detta mot ljuset av den otillräcklighet hon utläser ur min artikel. […]

[Forts. →]

Tags: ··

Debatt: Hur tolkar och skriver vi om ny musik?

15 januari 2013 av Nutida Musik | 1 kommentar · Debatt

Kommentar till Esaias Järnegards recension av invigningskonserten på Geigers novemberfest 2012 Under invigningskonserten till Geigers novemberfest, 1 november, framförde jag mitt verk Undantagskatalogen – index. Glädjande nog kunde man några dagar senare läsa en recension i Nutida Musik. I denna ägnar recensenten Esaias Järnegard mitt verk ett stycke (sammanlagt tre meningar). Det är inte mycket […]

[Forts. →]

Tags: ··

Högsta aktivitet på GEIGERfestivalen

8 november 2012 av Nutida Musik | 1 kommentar · Besökt, Recensioner

GEIGERfestival 2012, dag 1  – 1 November, Teater Cinnober, Göteborg Geiger slår upp dörrarna för en 30-dagars festival (hela november). När de flesta tänker två eller tre-dagarsfestival, tänker Geiger 30! för att mer eller mindre citera Tony Blomdahl och Sven Rånlunds invigningstal. Nåja, det hela sjösätts finfint med champagne och ett nästintill fullsatt teater Cinnober, som […]

[Forts. →]

Tags: ·······