Ledare 2 2013 – överlagringar, identiteter, övergångar

19 mars 2014 av Nutida Musik | Inga kommentarer · Ledare

Det har talats mycket om Stockholms stads kulturförvaltning med kulturborgarrådet Madeleine Sjöstedt och det nya politiserade stödsystemet. För kulturaktörerna har det inneburit mer pappersarbete, samt att man tvingats arbeta i korta projekt och får allt svårare att arbeta konstnärligt och långsiktigt. Denna irrationellt handlande nyliberala koloss till kulturförvaltning kan också när som helst dra in […]

[Forts. →]

Tags: ··················

Nytt nummer om röst ute!

1 december 2010 av Nutida Musik | Inga kommentarer · Nyheter

Nutida Musik # 3 2010: ”Röst” Vad är en röst? I det nya numret av Nutida Musik diskuteras hur konstnärer frångår röstens traditionella användning som förmedlare av budskap och som klang. Rösten är transcendent, gränsöverskridare och ställföreträdare i konstnärliga sammanhang.

[Forts. →]

Tags: ········