Inspirerande om inspiration

19 augusti 2015 av Nutida Musik | Inga kommentarer · Besökt, Recensioner

    Min Inspiration. Konferens i arrangemang av FST – 15 juni 2015, Winterviken, Stockholm Inspiration är något centralt i skapandeprocesser. Men vad är det egentligen som gör oss inspirerade? Detta undersöktes på ett heldagsseminarium som anordnades av Föreningen svenska tonsättare och som gick i inspirationens tecken. Vi deltagare fick lyssna till en mängd tal, […]

[Forts. →]

Tags: ·····