Slagverk på Westwerk

12 maj 2011 av Nutida Musik | Inga kommentarer · Besökt, Recensioner

The Music of Matthias Kaul • Akros Percussion Collective • 10, maj, Westwerk, Hamburg En hel kväll med slagverksstycken av Matthias Kaul gör det svårt att på förhand lista ut vart det hela skall bära. Att humorn kommer att närvara är dock något som man kan räkna med. En högst egensinnig och otramsig sådan dock; […]

[Forts. →]

Tags: ···

Konsten att förstöra ett piano

10 maj 2011 av Nutida Musik | Inga kommentarer · Besökt

Phil Corner • The Only Silence is Noise / The Only Noise is Music • 9 maj, Hochschule für Bildende Künste, Hamburg Fluxuslegenden Philip Corner inleder festivalen Blurred Edges’ första vecka med att i tystnad skjuta ett piano över golvet. Mödosamt låter han pianot närma sig publiken samtidigt som det också sakta och säkert börjar […]

[Forts. →]

Tags: ··

Blurred Edges – Hamburg bjuder på 16 dagar aktuell musik

4 maj 2011 av Nutida Musik | Inga kommentarer · Nyheter

På fredag går startskottet för årets upplaga av Blurred Edges i Hamburg. Festivalen, som pågår i drygt två veckor, är ett nära samarbete mellan stadens experimentella musikscener, performancekonst och nutida musik. Tänk er ett snävt budgeterat, entusiastiskt och kompetent samarbete mellan konstmusikaliska föreningar, kompositörer och musiker á la Sound of Stockholm eller Geiger – fast […]

[Forts. →]

Tags: ······

Nytt nummer av Nutida Musik ute!

8 september 2010 av Nutida Musik | Inga kommentarer · Nyheter

Nutida Musik # 2 2010: ”Handgjort” Mängden ny musik som har blivit tillgänglig genom nya kanaler har bidragit till att destabilisera konstmusikens hierarkiska struktur. I Nutida musiks nya nummer vill vi understryka nytänkandet i det samtida musiklivet, oavsett om det gäller plattformar eller att starta små kassettbolag.

[Forts. →]

Tags: ·················