Med känsla för detaljer i kärnreaktorn

10 april 2014 av Nutida Musik | Inga kommentarer · Besökt, Recensioner

Ensemble Lipparella och Teatr Weimar 21-22 februari 2014 – Reaktorhallen/KTH, Stockholm   Vi går in i den stora transporthissen som ska föra oss ner i underjorden. Dörrarna stängs och hisskötaren spänner fast ett säkerhetsband framför dem. Färden tycks gå oändligt långsamt när vi rör oss nedåt i den gamla kärnreaktorn på Kungl. Tekniska Högskolans campusområde.

[Forts. →]

Tags: ·······

Futurismo Italiano anno 2010

10 december 2010 av Nutida Musik | Inga kommentarer · Besökt

Pietro Verardo: Föredrag om italienska futurismen • KammarensembleN spelar musik av Fabio Cifariello Ciardis • 8 och 9 december, Italienska kulturinstitutet, Stockholm Mycket av futurismens historia är höljt i dunkel. Det gäller inte minst det mytomspunna instrumentet intonarumori där alla exemplaren förstördes under andra världskriget. Sedan dess har myten levt vidare, huvudsakligen genom de futuristiska […]

[Forts. →]

Tags: ··············