Ingen konfrontation

2 september 2015 av Nutida Musik | Inga kommentarer · Besökt, Recensioner

  Konfrontationen 16–19 juli 2015, Nickelsdorf, Österrike

[Forts. →]

Tags: ·················

Tolkningen som väg mot nya musikformer – Intervju med Elke Moltrecht

29 november 2014 av Nutida Musik | Inga kommentarer · Intervju

  Tolkning av ett verk är en av de centrala diskurserna inom den västerländska konstmusiken. Ofta syftas på realiseringen av en förlaga i form av en notbild. Delvis som en följd att relativt få verk från framför allt tiden efter andra världskriget blivit repertoarverk, har diskussionen kring tolkning av nyskriven musik varit relativt begränsad. Samtidigt […]

[Forts. →]

Tags: ········