Audiovisuellt i Norberg

4 augusti 2011 av Nutida Musik | Inga kommentarer · Besökt, Recensioner

Norbergfestival • Öppningskonsert: Ivo Nilsson/Erik Drescher, Hanna Hartman, Vinyl Terror & Horror • 28 juli, Norberg Norbergfestivalen har sedan ett antal år ryktet att vara den viktigaste mötesplatsen för elektroniska musikformer i Skandinavien. Det rör sig om alternativa former som spänner mellan den konstmusikaliska elektroakustiska och popmusikaliska delkulturer. Även om festivalen emellanåt tenderar att kännas […]

[Forts. →]

Tags: ·····