Så tuktar en argbigga

23 december 2015 av Nutida Musik | Inga kommentarer · Besökt, Recensioner

Valerie’s Voice, opera av Christofer Elgh, 3 november 2015, Kulturhuset, Sound of Stockholm

[Forts. →]

Tags: ······