Ledare 1 2013 Natur – Miljö – Aktivism

19 mars 2014 av Nutida Musik | Inga kommentarer · Ledare

Det här numret är del två i en trilogi som inleddes med numret om fåglar och fiskar (# 4 2010) och som är tänkt att avslutas med ett nummer om biologi. Tanken är att gå från ”konkret” (en fågel är väl konkret) till abstrakt (det är svårt att både se och intellektuellt greppa biologiska processer). […]

[Forts. →]

Tags: ············