Årets julklapp!

6 december 2010 av Nutida Musik | Inga kommentarer · Övrigt

Under december erbjuder Nutida Musik sina prenumeranter ett gratis exemplar av Rasmus Fleischers bok Det postdigitala manifestet om man skänker bort en prenumeration i julklapp! Det postdigitala manifestet av Rasmus Fleischer Ink Bokförlag ISBN: 947-9873-772 Upptäckandet av ny musik går idag oändligt mycket snabbare än före internet. Vi känner till mycket mer musik, fyller fickorna […]

[Forts. →]

Tags: ·