Ledare # 3-4 2012-13

19 mars 2014 av Nutida Musik | Inga kommentarer · Ledare

Många tonsättare ser det som en kreativ höjdpunkt att få skriva för orkester. Samtidigt kritiseras orkestermusik ofta för att vara en otidsenlig, förstelnad konstform, fast i 1800-talets estetik och strukturer. I det här numret tittar vi närmare på dagens orkestermusik, och utan att ställa dessa poler mot varandra kan denna konflikt ses som en röd […]

[Forts. →]

Tags: ················

Upptrampade spår av populärmusik

10 november 2011 av Nutida Musik | Inga kommentarer · Besökt, Recensioner

LUX:NM – 3 nov – HBC-club, Berlin Det var ingen tvekan om vad konserten ”Spuren des Populärmusikalischen in der Neuen Musik” (spår av populärmusik i den nya musiken) handlade om. Frågan som väntade på att bli besvarad var om man skulle lyckas ge intressanta perspektiv på ämnet.

[Forts. →]

Tags: ······