Illustrerad filosofi

18 augusti 2015 av Nutida Musik | Inga kommentarer · Besökt, Recensioner

  A Language at War – Musikteater av Teatr Weimar / Sonic Art Theater Regi: Jörgen Dahlqvist; komposition: Kent Olofsson; skådespelare: Rafael Pettersson, Celia Hakala och Angela Wingerath – 29 januari, Acker Stadt Palast, Berlin

[Forts. →]

Tags: ····

Med känsla för detaljer i kärnreaktorn

10 april 2014 av Nutida Musik | Inga kommentarer · Besökt, Recensioner

Ensemble Lipparella och Teatr Weimar 21-22 februari 2014 – Reaktorhallen/KTH, Stockholm   Vi går in i den stora transporthissen som ska föra oss ner i underjorden. Dörrarna stängs och hisskötaren spänner fast ett säkerhetsband framför dem. Färden tycks gå oändligt långsamt när vi rör oss nedåt i den gamla kärnreaktorn på Kungl. Tekniska Högskolans campusområde.

[Forts. →]

Tags: ·······

Stränga anteckningar kring sceniskt hörspel

29 januari 2011 av Nutida Musik | 1 kommentar · Besökt, Recensioner

Jörgen Dahlqvist / Kent Olofsson • De stränga anteckningarna • 21 januari 2011, Inter Arts Center, Malmö Rader med dunkla mansmotiv, målade av den Skånebaserade konstnären Peter Jönsson, utgör fonden i det scenrum där SONAT/Sonic Art Theatres senaste verk De stränga anteckningarna utspelar sig. Sonic Art Theatre är ett samarbete mellan Teatr Weimar och Ensemble […]

[Forts. →]

Tags: ·············