Debatt: Om konstnärlig forskning med tveksamma kunskaper och insikter

12 oktober 2011 av Nutida Musik | Inga kommentarer · Debatt

Harald Stenströms slutreplik i debatten om konstnärlig forskning Att Redins ”reservationer angående den forskning som saknas i Harald Stenströms avhandling” inte över huvud taget angränsar ”till någon filosofisk eller vetenskapsteoretisk frågeställning” är mycket tydligt och påtagligt. Jag är helt överens med honom om den saken. Enligt Redins föregående replik är dessa reservationer i stället ett […]

[Forts. →]

Tags: ···

Debatt: Konstnärlig forskning utan vare sig konstnärlighet eller forskning

22 september 2011 av Nutida Musik | 2 kommentarer · Debatt

Johan Redin i en replik på Harald Stenströms debattartikel om konstnärlig forskning Mina reservationer angående den forskning som saknas i Harald Stenströms avhandling angränsar över huvud taget inte till någon filosofisk eller vetenskapsteoretisk frågeställning. Det är ett stadigt konstaterande. Stenströms egna frågeställningar och kritiska reflektioner försvinner i en egensinnig apparat av långa referat, borttappade trådar […]

[Forts. →]

Tags: ···

Debatt: Konstnärlig forskning är en forskningsdisciplin som kan belysas på olika sätt

21 september 2011 av Nutida Musik | 1 kommentar · Debatt

Reflektioner över en recension I förra numret av Nutida Musik (# 4 2010-11) recenserade Johan Redin min avhandling Free Ensemble Improvisation. Redins syn på konstnärlig forskning och min avhandling om fri ensembleimprovisation föranleder några reflektioner.

[Forts. →]

Tags: ··