Kulturrådet måste stödja RANK:s turnénätverk

20 februari 2015 av Nutida Musik | Inga kommentarer · Debatt

Kulturrådets val att inte stödja RANK (Riksförbundet Arrangörer av Nutida Konstmusik) är inte bara beklagligt för den samtida konstmusiken. Det vittnar om inkompetens, oförmåga att ta in information, och innebär faktiskt att man misskött sitt uppdrag. Nutida Musiks Andreas Engström kräver att Kulturrådet permanent stödjer RANK:s turnénätverk.

[Forts. →]

Tags: ·