Kvarkars rörelser – koreografi kring Morton Feldman

12 januari 2012 av Nutida Musik | Inga kommentarer · Besökt, Recensioner

Neither, dansföreställning av Gun Lund – 7 december – 3:e våningen, Göteborg. 3:e våningen är verkligen något att glädjas åt i Göteborg. Koreografen Gun Lund och ljussättaren Lars Carlsson har vidgat det som tidigare var 24 kvadratmeter till 240 kubik inrymmande primärt danskonst, men även installationsverk och stundom konserter. Vid besöket skymtar även ett bibliotek […]

[Forts. →]

Tags: ·····