Ledare 2 2013 – överlagringar, identiteter, övergångar

19 mars 2014 av Nutida Musik | Inga kommentarer · Ledare

Det har talats mycket om Stockholms stads kulturförvaltning med kulturborgarrådet Madeleine Sjöstedt och det nya politiserade stödsystemet. För kulturaktörerna har det inneburit mer pappersarbete, samt att man tvingats arbeta i korta projekt och får allt svårare att arbeta konstnärligt och långsiktigt. Denna irrationellt handlande nyliberala koloss till kulturförvaltning kan också när som helst dra in […]

[Forts. →]

Tags: ··················

Laurie Anderson levererar – en Dirtday!

27 september 2012 av Nutida Musik | Inga kommentarer · Besökt, Recensioner

Laurie Anderson Dirtday! – 14 september 2012 – Uppsala Konsert & Kongress

[Forts. →]

Tags: ·