Musikalisk precision och tidsmässig obestämbart

17 mars 2015 av Nutida Musik | Inga kommentarer · Besökt, Recensioner

Written on Skin – opera av George Benjamin, libretto av Martin Crimp, regi av Kay Metzger Elin Rombo (Agnès), Jeremy Carpenter (Protektorn), Bernhard Landauer (Pojken), Dirigent: Lawrence Renes Kungliga Operan, Stockholm, februari-mars 2015 –––––– DVD: Written on Skin, The Royal Opera House, London, regi Katie Mitchell, dirigent George Benjamin, Opus Arte 2013

[Forts. →]

Tags: ·········