Slagverk på Westwerk

12 maj 2011 av Nutida Musik | Inga kommentarer · Besökt, Recensioner

The Music of Matthias Kaul • Akros Percussion Collective • 10, maj, Westwerk, Hamburg En hel kväll med slagverksstycken av Matthias Kaul gör det svårt att på förhand lista ut vart det hela skall bära. Att humorn kommer att närvara är dock något som man kan räkna med. En högst egensinnig och otramsig sådan dock; […]

[Forts. →]

Tags: ···