Kulturtidskrifterna – fördjupning av idédebatten eller tal till de redan frälsta?

24 februari 2016 av Nutida Musik | Inga kommentarer · Påläst, Recensioner

Torbjörn Elensky kommenterar två nya böcker om kulturtidskrifterna. De svenska kulturtidskrifterna är unika i världen. De utgör arenan för nyskapande idéer, förvaltandet av kulturarvet, banbrytande avantgardism och politiska analyser som inte får plats någon annanstans. Det sorgliga är bara att det är ytterst få personer som läser dem. Hur rimligt är det med en offentligt […]

[Forts. →]

Tags: ···