Ledare 2 2013 – överlagringar, identiteter, övergångar

19 mars 2014 av Nutida Musik | Inga kommentarer · Ledare

Det har talats mycket om Stockholms stads kulturförvaltning med kulturborgarrådet Madeleine Sjöstedt och det nya politiserade stödsystemet. För kulturaktörerna har det inneburit mer pappersarbete, samt att man tvingats arbeta i korta projekt och får allt svårare att arbeta konstnärligt och långsiktigt. Denna irrationellt handlande nyliberala koloss till kulturförvaltning kan också när som helst dra in […]

[Forts. →]

Tags: ··················

Norrbotten tar täten

30 maj 2013 av Nutida Musik | Inga kommentarer · Artiklar, Övrigt

Den kanske mest ambitiösa festivalen för ny konstmusik i Sverige på flera år ges i dagarna i Piteå och Luleå i Norrbotten. Nutida Musik passade på att ställa några frågor till Odd Sneeggen, konstnärlig ledare för New Directions.

[Forts. →]

Tags: ·