Frågan om den nutida konstmusiken

14 januari 2013 av Nutida Musik | Inga kommentarer · Övrigt

Ledare Nutida Musik 1-2 2012 Vad är nutida konstmusik? Frågan har ställts sedan den dag termer som nutida musik, samtida musik, Contemporary Music, musiques contemporaines, Neue Musik, etcetera, introducerades för en musik som inte bara görs nu, utan är aktuell, angelägen. Nu har diskussionen tagit fart igen. Detta med anledning av ett föredrag som i somras […]

[Forts. →]

Tags: ········

Nytt nummer av Nutida Musik – kulturpolitik, ideologi, ekonomi, estetik …

12 september 2011 av Nutida Musik | Inga kommentarer · Nyheter

Nya numret av Nutida Musik handlar om de förändringar som musiklivet står inför i och med nedläggningen av Rikskonserter. Det rör sig inte om ett sorgearbete utan om frågeställningar där statlig kulturpolitik, ideologi och estetik står vägg-i-vägg med varandra.

[Forts. →]

Tags: