Futurismo Italiano anno 2010

10 december 2010 av Nutida Musik | Inga kommentarer · Besökt

Pietro Verardo: Föredrag om italienska futurismen • KammarensembleN spelar musik av Fabio Cifariello Ciardis • 8 och 9 december, Italienska kulturinstitutet, Stockholm Mycket av futurismens historia är höljt i dunkel. Det gäller inte minst det mytomspunna instrumentet intonarumori där alla exemplaren förstördes under andra världskriget. Sedan dess har myten levt vidare, huvudsakligen genom de futuristiska […]

[Forts. →]

Tags: ··············

Nytt nummer om röst ute!

1 december 2010 av Nutida Musik | Inga kommentarer · Nyheter

Nutida Musik # 3 2010: ”Röst” Vad är en röst? I det nya numret av Nutida Musik diskuteras hur konstnärer frångår röstens traditionella användning som förmedlare av budskap och som klang. Rösten är transcendent, gränsöverskridare och ställföreträdare i konstnärliga sammanhang.

[Forts. →]

Tags: ········