Från cirkelstudier till senior studiecirkel

4 april 2011 av Nutida Musik | Inga kommentarer · Besökt, Recensioner

Helena Ek / Peter Janson / Anna Svensdotter • Cirkelstudie 731 • 2 april 2011, Karlsgatan 2, Västerås konstmuseum Det finns konserter – och sedan finns det konserter. En äldre herre framför mig i publiken oroar sig över programbladet som bara anger ”röst” och inte sång. Hans vänner är lika förbryllade och teorierna växer till […]

[Forts. →]

Tags: ··········