Public Service och mittfåran – SR c – en radiofonisk angelägenhet

26 september 2012 av Nutida Musik | Inga kommentarer · Debatt

Nyligen lade Sveriges Radio ner den digitala radiokonstkanalen SR c. Sedan 2001 och under närmare ett decennium har SR c gått i främsta ledet internationellt för ett nytt sätt att göra radio och konst. Detta har sammanfallit med en expansiv och visionär tid inom public service. Nu finns det inga pengar för att ens för […]

[Forts. →]

Tags: ···

Nutida Musik 2 2011 – Radiokonst

13 november 2011 av Nutida Musik | 1 kommentar · Nyheter

Ledare Det här numret handlar om radiokonst. Med radiokonst, ofta kallat hörspel, har man mest avsett markbunden utsändning av specifikt för radiomediet komponerade verk. Den historiska radiokonsten behandlar vi på skilda håll i detta nummer. Dock tar vi framför allt upp det som skett det senaste decenniet. Det handlar om hur hörspelet har lösgjort sig […]

[Forts. →]

Tags: ············