Ledare 2 2013 – överlagringar, identiteter, övergångar

19 mars 2014 av Nutida Musik | Inga kommentarer · Ledare

Det har talats mycket om Stockholms stads kulturförvaltning med kulturborgarrådet Madeleine Sjöstedt och det nya politiserade stödsystemet. För kulturaktörerna har det inneburit mer pappersarbete, samt att man tvingats arbeta i korta projekt och får allt svårare att arbeta konstnärligt och långsiktigt. Denna irrationellt handlande nyliberala koloss till kulturförvaltning kan också när som helst dra in […]

[Forts. →]

Tags: ··················

Mellan installation och scenkonst

23 januari 2012 av Nutida Musik | Inga kommentarer · Besökt, Recensioner

The Answering Machine – Cinnober Teater, Göteborg Jag är litet nervös när jag vandrar in i Cinnober Teaters The Answering Machine, av upphovspersonerna kallad en ”dramainstallation”. Inte bara sådär spänd som man kan bli när man är på väg att träda in i en konstupplevelse, ett konstverk, vars regler och ramar är okända. Att jag […]

[Forts. →]

Tags: ······

Nytt nummer om musik/teater ute!

22 juli 2010 av Nutida Musik | Inga kommentarer · Nyheter

Nutida Musik # 1 2010: ”Teater” Är musikteater liktydigt med opera? – Nej. Men de former av experimentell musikteater som frodas på kontinenten lever i Sverige på undantag både i press och på repertoaren. Dessa teaterformer är angelägna inte minst då de ingår i en allmän orientering inom samtidskonsten mot det performativa och det fenomenologiska.

[Forts. →]

Tags: ············