Mer om konstvärldens hierarkier än om ljud

15 januari 2013 av Nutida Musik | Inga kommentarer · Besökt, Recensioner

Mer än ljud, 5 sep – 2 dec 2012, Bonniers Konsthall, Stockholm ”Vad är egentligen musik? Och vad gör den till något som är mer än ljud?” Smaka på den problemformuleringen från presstexten. Eller ta namnet på utställningen, Mer än ljud, lika pretentiöst som märkligt. För vad är det som är mer än ljud? Musik, tydligen, […]

[Forts. →]

Tags: ··········