Mellan tolkning och replik – Sven-David Sandströms Matthäus-Passion i Berlin

16 april 2014 av Nutida Musik | Inga kommentarer · Besökt, Recensioner

Sven-David Sandström: Matthäus-Passion – Staatskapelle Halle, Philharmonischer Chor, Uppsala Akademiska Kammarkör, dirigent Stefan Parkman – 16 februari 2014, Berliner Philharmonie

[Forts. →]

Tags: ·····