Med känsla för detaljer – XLR-Female debuterar

6 juni 2014 av Nutida Musik | Inga kommentarer · Besökt, Recensioner

XLR-Female – Sink or Swim. fünf musikaliske Rettungsmassnahmen – 5 juni, Sophiensaele, Berlin  

[Forts. →]

Tags: ······