Klanger som öppnar rummet

24 april 2014 av admin | Besökt, Recensioner

KammarensembleN och Jonny Axelsson: The Volans Project  9 mars 2014, Färgfabriken, Stockholm

KammarensembleN spelar Kevin Volans. Foto: Eva Lindal

KammarensembleN spelar Kevin Volans. Foto: Eva Lindal

[Forts. →]

Inga kommentarerTags: ······

Bilden av framtiden drunknar i nostalgi

21 april 2014 av admin | Besökt, Recensioner

Dansmaskiner – från Léger till Kraftwerk – 22 januari – 27 april 2014, Moderna Museet, Stockholm

Kraftwerk. 3d videoinstallation, 1 2 3 4 5 6 7 8, Autobahn, 2013 © Kraftwerk, 2013. Courtesy Sprüth Magers Berlin London

Kraftwerk. 3d videoinstallation, 1 2 3 4 5 6 7 8, Autobahn, 2013 © Kraftwerk, 2013. Courtesy Sprüth Magers Berlin London

[Forts. →]

Inga kommentarerTags: ··

Mellan tolkning och replik – Sven-David Sandströms Matthäus-Passion i Berlin

16 april 2014 av Andreas Engström | Besökt, Recensioner

Sven-David Sandström: Matthäus-Passion – Staatskapelle Halle, Philharmonischer Chor, Uppsala Akademiska Kammarkör, dirigent Stefan Parkman – 16 februari 2014, Berliner Philharmonie

Uppsala akademiska kammarkör. Foto: Lars Wallin

Uppsala akademiska kammarkör. Foto: Lars Wallin

[Forts. →]

Inga kommentarerTags: ·····

Tystnaden av ”feminitetens logik”

14 april 2014 av admin | Besökt, Recensioner

Arnaìa – musik: Kim Hedås, regi: Gunnel Lindblom, text: Märta Tikkanen - 17 mars, 2014, Audiorama, Stockholm 

 

Gunnel Lindblom, Iréne Lindh och Kim Hedås. Foto: Bengt Alm

Gunnel Lindblom, Iréne Lindh och Kim Hedås. Foto: Bengt Alm

[Forts. →]

Inga kommentarerTags: ·····

Med känsla för detaljer i kärnreaktorn

10 april 2014 av admin | Besökt, Recensioner

Ensemble Lipparella och Teatr Weimar

21-22 februari 2014 – Reaktorhallen/KTH, Stockholm

 

Ensemble Lipparella, Reaktorhallen. Foto: Simon Söderberg

Ensemble Lipparella, Reaktorhallen. Foto: Simon Söderberg

Vi går in i den stora transporthissen som ska föra oss ner i underjorden. Dörrarna stängs och hisskötaren spänner fast ett säkerhetsband framför dem. Färden tycks gå oändligt långsamt när vi rör oss nedåt i den gamla kärnreaktorn på Kungl. Tekniska Högskolans campusområde. [Forts. →]

Inga kommentarerTags: ·······

Ledare 3 2013-14 Minne

3 april 2014 av admin | Ledare

 

Nutida Musik 3 2013

Nutida Musik 3 2013

Det heter idag att vi lever i en »minneskultur«, inte bara med tanke på det otroliga uppsvinget för populära historiska framställningar, dokumentärer, specialtidskrifter och släktforskning, utan även med tanke på den alltmer intensifierade debatten om monument, historiebruk och samhällets förhållande till minne och glömska. Minnet utgör själva grundstommen i vår identitet, vi rör oss framåt i livet men förstår bakåt. Men det är samtidigt något mer djupgående än tydliga grepp om egna erfarenheter eller den kognitiva förmågan att memorera händelser och fakta. Minnet verkar också utanför kroppen i form av de spår vi lämnar efter oss och inte minst i de tankar vi uttrycker i ord, bilder och ljud. Våra verk har på så sätt transhistoriska egenskaper som gör att de talar till oss trots stora tidsavstånd. Därmed är minnet även ett rum som vi ständigt utvidgar och fördjupar oss i, en kollektiv form där också tid är en central faktor. Precis som minnet är mycket mer än en psykologisk dimension är också tiden något som går utöver klockans tickande, den nutid vi rör oss inom står alltid i kontakt med det förflutna och tillsammans hjälper det oss att föreställa det framtida.

[Forts. →]

Inga kommentarerTags:

Vinnarna av Nutida Sound 2014 – skivpriset för svensk konstmusik

22 mars 2014 av Andreas Engström | Nyheter

Priset Nutida Sound 2014 går till Lisa Ullén, Nina de Heney & Okkyung Lee; Andreas Eklöf & Mats Persson; samt Anders Dahl & Skogen. [Forts. →]

1 kommentarTags:

Nutida Sound 2014 – Årets konstmusik på skiva

19 mars 2014 av admin | Nyheter

Nomineringen till Nutida Sound 2014 – årets konstmusik på skiva är klar!

De nio nominerade skivorna från 2013 är (i bokstavsordning): [Forts. →]

Inga kommentarerTags:

Ledare 2 2013 – överlagringar, identiteter, övergångar

19 mars 2014 av Andreas Engström | Ledare

Nutida Musik 2 2013

Nutida Musik 2 2013

Det har talats mycket om Stockholms stads kulturförvaltning med kulturborgarrådet Madeleine Sjöstedt och det nya politiserade stödsystemet. För kulturaktörerna har det inneburit mer pappersarbete, samt att man tvingats arbeta i korta projekt och får allt svårare att arbeta konstnärligt och långsiktigt. Denna irrationellt handlande nyliberala koloss till kulturförvaltning kan också när som helst dra in stödet utan annat motiv än att man inte längre är prioriterad. Det är framför allt de fria teatrarna som har drabbats, och de är också deras situation som har uppmärksammats i media. [Forts. →]

Inga kommentarerTags: ··················

Ledare 1 2013 Natur – Miljö – Aktivism

19 mars 2014 av Andreas Engström | Ledare

Nutida Musik 1 2013

Nutida Musik 1 2013

Det här numret är del två i en trilogi som inleddes med numret om fåglar och fiskar (# 4 2010) och som är tänkt att avslutas med ett nummer om biologi. Tanken är att gå från ”konkret” (en fågel är väl konkret) till abstrakt (det är svårt att både se och intellektuellt greppa biologiska processer). Samtidigt står det klart att detta nummer om ”natur” överlappar både föregångaren och den kommande uppföljaren. Dessutom, vid arbetet med numret blev det uppenbart att ”natur” låter sig kompletterandes med ”miljö” och ”aktivism”.  [Forts. →]

Inga kommentarerTags: ············