Nytt nummer av Nutida Musik ute!

8 september 2010 av Nutida Musik | Inga kommentarer · Nyheter

Nutida Musik # 2 2010: ”Handgjort”

Mängden ny musik som har blivit tillgänglig genom nya kanaler har bidragit till att destabilisera konstmusikens hierarkiska struktur. I Nutida musiks nya nummer vill vi understryka nytänkandet i det samtida musiklivet, oavsett om det gäller plattformar eller att starta små kassettbolag.

Anja Enerud skriver om hur den analoga kassetten gjort comeback på alternativscenerna. Sven Rånlund gör en inventering och analys av fenomenet kring nya skivetiketter. Vi publicerar dessutom en enkät med oberoende svenska och internationella bolag. Limiterade utgåvor och handgjorda objekt innebär att musiken går mot att bli den fetisch och det ”original” den tidigare inte riktigt varit – Johan Redin utvecklar tankar kring detta. Samtidigt rör sig också musikindustrin i annan riktning – Rasmus Fleischer skriver om den pågående homogenisering av musikformatet som kommer med strömningsfunktionen och digitala musikbibliotek samt hur detta påverkar alternativmusiken.

I ljuset av detta växer en proteströrelse som handlar om egna instrumentbyggen och hur musikverk smälter samman med konstverket, som hos den porträtterade ljudkonstnären Guido Hübners Das synthetische Mischgewebe, och med festivaler som Blurred Edges i Hamburg eller Hagenfesten i Dala-Floda som på olika sätt har tagit initiativ till unika möten över gränser.

Nutida Musik presenterar en mångfacetterad DIY-kultur, en handgjord kultur och således inte stöpt i en form. Denna utveckling står i skarp kontrast mot det som tidskriften Axess för en tid sedan presenterade som den samtida konstmusikens ”tonala revansch” – Andreas Engström kommenterar utförligt.
Därtill intervjuar Georg Kentros Anna Lindal om arbetet med utredningen för den nya musikplattformen. Vi har varit i Sydney på World New Music Days och Konstbiennalen i samma stad, sett Bruce Nauman i Berlin, Chaya Czernowin i Stuttgart, Kaija Saariaho i Båstad, gjort ett återbesök på de legendariska kurserna i Darmstadt, samt varit på festivaler i Gagnef, Uppsala och Århus. Vi recenserar litteratur om bland annat Bo Nilsson, EMS-studion och Klaus Huber, och cd/dvd av Christian Munthe, Jana Winderen, Elena Mendoza, Peter Bruun, BJ Nilsen, Anna Koch, m fl.
Är man dessutom särskilt intresserad av samtida finsk ljudkonst, peruansk 60-talsavantgardism, tjeckoslovakiska lp-omslag eller den tidiga radions påverkan på den litterära modernismen, då bör man snarast införskaffa det senaste numret av Nutida Musik.

Trevlig läsning!

Andreas Engström & Johan Redin

Tags: ·················

0 kommentarer

  • Inga kommentarer

You must log in to post a comment.