Årets julklapp!

6 december 2010 av Nutida Musik | Inga kommentarer · Övrigt

Under december erbjuder Nutida Musik sina prenumeranter ett gratis exemplar av Rasmus Fleischers bok Det postdigitala manifestet om man skänker bort en prenumeration i julklapp!

Det postdigitala manifestet
av Rasmus Fleischer
Ink Bokförlag
ISBN: 947-9873-772

Upptäckandet av ny musik går idag oändligt mycket snabbare än före internet. Vi känner till mycket mer musik, fyller fickorna med mängder musik som för inte länge sedan vore ofattbara. Men hur är det möjligt att välja? Hur är det med vår förmåga att sättas i rörelse av musik?

Det senaste decenniets digitalisering har skapat helt nya villkor för vårt förhållande till musik. Fram till i slutet av 1900-talet kunde skivbolagen och etermedier­na fortfarande reglera utbudet. Sedan sprack cd-bubblan och musikland­skapet svämmade över. Idag är musikutbudet oöverblickbart.

I Det postdigitala manifestet sonderar Rasmus Fleischer överflödets terräng. Den utmaning som vi ställs inför i den postdigitala kulturen är inte att pro­ducera ännu fler låtar, utan att gallra i överflödet. Någon måste välja. Detta ofrånkomliga urval aktualiserar frågor om makt och ansvar. Musik är inte ljudfiler på en hård­disk eller noter på ett blad, utan en form av samvaro och gemenskap.

Tags: ·

0 kommentarer

  • Inga kommentarer

You must log in to post a comment.