Norrbotten tar täten

30 maj 2013 av Nutida Musik | Inga kommentarer · Artiklar, Övrigt

Den kanske mest ambitiösa festivalen för ny konstmusik i Sverige på flera år ges i dagarna i Piteå och Luleå i Norrbotten. Nutida Musik passade på att ställa några frågor till Odd Sneeggen, konstnärlig ledare för New Directions.

Foto: Lars Torndahl

Vad finns det för fördelar med att arrangera en festival i Norrbotten och två mindre städer som Piteå och Luleå jämfört med större städer som till exempel Stockholm, som du kommer ifrån?

– Den stora fördelen är att man kan få ett annat fokus i mindre städer. Vill man skapa en mötesplats både internationellt och nationellt så finns det en helt annan närhet än i till exempel Stockholm – man syns och når också ut på ett helt annat sätt. För att ta ett konkret exempel; elektronmusikfestivalen i Skinnskatteberg – tänk vad detta betydde för elektroakustisk musik internationellt!

Men vad finns det för publikunderlag? Trots allt är Luleå och Piteå förhållandevis små städer, de ligger i en glesbefolkad region och det är långa avstånd.

– Låt mig ge ett annat exempel som jag själv varit engagerad i – Swedish Jazz Celebration, Denna festival hade vi två gånger i Luleå, bland annat när Kulturens hus invigdes 2007. Det var då dubbelt så stor publik som i Stockholm, och även i Göteborg var det oerhört svårt att få tag i folk. Ändå presenterades mycket frijazz, improvisationsmusik och annan inte särskilt ”lättillgänglig” musik. Samtidigt räknar jag inte med att publiktillströmningen kommer vara väldigt stor från början. Man måste tänka långsiktigt för att etablera sig på sikt, och för det handlar det om att arbeta med kontakter och få till mötesplatser. Det internationella intresset är stort; många internationella skribenter är här för att intervjua Kaija Saariaho, till exempel. Vi är också medlem i NICAF, det internationella festivalnätverket, och därigenom kunde vi få hit Claudia Molitors opera Remember me. Vi arbetar också lokalt till exempel med arrangören Kluster. Jag räknar dock med att det tar ett par tre år att på allvar etablera sig. Men publiken och intresset finns.

En annan sak som antagligen spelar en i sammanhanget är kulturstödet. Förutsättningarna verkar onekligen vara bättre än i till exempel Stockholm …

– Absolut. Skillnaden är att här finns det politiker som är intresserade av kultur, också smal kultur. Det finns ett genuint politisk intresse. Sedan är det ju så att här finns ingen permanent orkester eller opera, man har därmed konkret möjlighet att satsa på den nya musiken – och man gör det! Norrbottensmusiken har Norrbotten NEO, Sveriges enda anställda ensemble som gör enbart ny musik. Vi har den nya konsertsalen Studio Acusticum och universitetet har byggt denna fantastiska orgel. Man satsar på det nya – här är det helt naturligt!

Man kan absolut säga att det finns särpräglade scener i Stockholm, Göteborg och Malmö, kanske också i Gävle. Vad krävs för att skapa en motsvarande här i Norrbotten?

– Vi vill som sagt vara en internationell mötesplats? Folk skall vara här och arbeta här. Den nya orgeln till exempel: den ska användas för den nya musiken. På så sätt utvecklas en scen. Möten mellan konstnärer kan generera en levande scen.

Under festivalen är Kaija Saariaho och ensemblen Alter Ego, composer respektive artist i residence. Vad har det inneburit?

– Alter Ego har jobbat på musikhögskolan i Piteå i ett år. Framför allt har de gjort workshops med studenterna, de har också föreläst om ny italiensk musik och haft konserter, där studenter också medverkat. Vad gäller Saariaho är det nu det börjar. Tanken är att kunna göra en sambeställning med någon annan festival för ett verk. Hon kommer också att återkomma med föreläsningar senare. Till detta vill vi samla studenterna också från de andra musikhögskolorna. Centret skall också vara nationellt.

Hur har du tänkt gällande profilen på denna första upplaga av New Directions?

– Profilen är att visa det nya och det som är bra, samt vara genrebreda. Man behöver inte heller se det som en festival just för enbart ny konstmusuk. Det handlar om musik som är på väg någonstans, där musikerna i någon mån vill tänka nytt och utveckla sin genre.

Andreas Engström

Tags: ·