November 2017: Nutida Musik nr 267 – 268

18 november 2017 av Nutida Musik | Inga kommentarer · Övrigt

60-årsjubileum!

Nutida Musik OMSLAG okt 267-268 20171957 startade tidskriften Nutida Musik, vilket betyder att vi fyller 60 år i år!
Detta vill vi förstås fira på en rad sätt, till att börja med med två jubileumsnummer varav det första nu sett dagens ljus.
Under de första decennierna, och ibland även senare, pryddes omslagen av bilder gjorda av konstnärer, som t ex Lennart Rodhe, Bengt-Emil Johnson och Olle Kåks. Samma bild återkom under ett helt år då bara någon detalj ändrades från nummer till nummer.

Vi ville knyta an till denna tradition och vände oss till Marja-Leena Sillanpää, som till vår stora glädje åtog sig uppdraget att göra en bild till Nutida Musiks årgång 60. Verket heter Universums alla ljud. 

Numret inleds som vanligt av en redaktionell inledning, men där bredvid finner ni motsvarande text från Nutida Musiks allra första nummer: den skrevs tidskriftens redaktör Ingvar Lidholm, och är lika relevant idag som 1957.
Därefter reflekterar Magnus Bunnskog över den senaste tidens mediadiskussioner om musik och musikkritik under rubriken ”En oansvarig kulturjournalistik?” Susanne Skog möter konstnären Youngjae Lih och får en inblick bland annat i hans senaste radiobaserade ljudinstallation, som just nu visas i Hiroshima. Hon har också gjort en djupdykning bland Nutidas omslag genom tiderna. Vi hämtar några inslag ur tidskriftens allra tidigaste barndom och publicerar bland annat en enkät om aktuella konstnärliga frågeställningar för tonsättare då,1957, och ställer en någorlunda motsvarande fråga idag. Svante Aulis Löwenborg skriver om isländska S.L.A.T.U.R. och här finns också en essä av tonsättaren Ming Tsao, jämte partitur.
Sist hittar ni som vanligt en rejäl recensionsdel med bevakning av aktuella festivaler, konserter, skivor, utställningar och böcker.

Tags: