Prenumeration

Nutida Musik utkommer med fyra nummer per år.

 

     Prenumerationspriser:

280 kr/år inom Sverige (260 kr/år studentpris).
400 kr/år Europa och övriga världen.

 

 

     För att börja en prenumeration:

maila till nutidamusik@gmail.com

 

nutida-musik-259-260-omslag-front