Ledare 2 2013 – överlagringar, identiteter, övergångar

19 mars 2014 av Nutida Musik | Inga kommentarer · Ledare

Det har talats mycket om Stockholms stads kulturförvaltning med kulturborgarrådet Madeleine Sjöstedt och det nya politiserade stödsystemet. För kulturaktörerna har det inneburit mer pappersarbete, samt att man tvingats arbeta i korta projekt och får allt svårare att arbeta konstnärligt och långsiktigt. Denna irrationellt handlande nyliberala koloss till kulturförvaltning kan också när som helst dra in […]

[Forts. →]

Tags: ··················

Ledare 1 2013 Natur – Miljö – Aktivism

19 mars 2014 av Nutida Musik | Inga kommentarer · Ledare

Det här numret är del två i en trilogi som inleddes med numret om fåglar och fiskar (# 4 2010) och som är tänkt att avslutas med ett nummer om biologi. Tanken är att gå från ”konkret” (en fågel är väl konkret) till abstrakt (det är svårt att både se och intellektuellt greppa biologiska processer). […]

[Forts. →]

Tags: ············

Skyltfönster för Kairos alternativmusik

10 juni 2013 av Nutida Musik | Inga kommentarer · Besökt, Recensioner

100live festival – 6-7 juni 2013 –  Rawabit theatre, Kairo

[Forts. →]

Tags: ········

Mer om konstvärldens hierarkier än om ljud

15 januari 2013 av Nutida Musik | Inga kommentarer · Besökt, Recensioner

Mer än ljud, 5 sep – 2 dec 2012, Bonniers Konsthall, Stockholm ”Vad är egentligen musik? Och vad gör den till något som är mer än ljud?” Smaka på den problemformuleringen från presstexten. Eller ta namnet på utställningen, Mer än ljud, lika pretentiöst som märkligt. För vad är det som är mer än ljud? Musik, tydligen, […]

[Forts. →]

Tags: ··········

Frågan om den nutida konstmusiken

14 januari 2013 av Nutida Musik | Inga kommentarer · Övrigt

Ledare Nutida Musik 1-2 2012 Vad är nutida konstmusik? Frågan har ställts sedan den dag termer som nutida musik, samtida musik, Contemporary Music, musiques contemporaines, Neue Musik, etcetera, introducerades för en musik som inte bara görs nu, utan är aktuell, angelägen. Nu har diskussionen tagit fart igen. Detta med anledning av ett föredrag som i somras […]

[Forts. →]

Tags: ········

Icke infriade förväntningar – Olga Neuwirth gör en amerikansk Lulu

19 november 2012 av Nutida Musik | Inga kommentarer · Besökt, Recensioner

American Lulu – Opera av Olga Neuwirth efter Alban Berg – 6 november 2012, Komische Oper, Berlin

[Forts. →]

Tags: ····

Nordiska Musikdagar i Stockholm. Konstnärliga ledaren Catharina Backman intervjuas.

9 oktober 2012 av Nutida Musik | Inga kommentarer · Artiklar, Övrigt

I morgon, onsdag invigs Nordiska Musikdagar i Stockholm. Konstnärlig ledare för årets festival är tonsättaren Catharina Backman som här intervjuas av Andreas Engström.

[Forts. →]

Tags: ···

Nybrokajen och politikens dramaturgi

20 september 2012 av Nutida Musik | Inga kommentarer · Debatt

I samband med nedläggningen av Rikskonserter intervjuade jag kulturekonomen och professorn i företagsekonomi Alf Westelius (i Nutida Musik # 1 2011). På frågan om vad det var för motiv som låg bakom nedläggningen svarade han att det främst handlar om politisk dramaturgi, att visa styrka genom att agera. Först blev jag ställd, men förstod snart […]

[Forts. →]

Tags: ······

Koll och noll koll på Cage

10 september 2012 av Nutida Musik | Inga kommentarer · Besökt, Recensioner

John Cage 100 – Fylkingen/Moderna Museet & Bonniers Konsthall/Drottningholms Slottsteater – 5 september 2012, Stockholm Inte mindre än två konserter gavs i Stockholm på årsdagen av John Cages födelse för 100 år sedan. För konstmusikaliska förhållanden har medieintresset, precis som också internationellt, varit exceptionellt. Det var därför intressant att notera hur det ena arrangemanget, Fylkingen […]

[Forts. →]

Tags: ·········

Sssch, idag firar vi John Cage

5 september 2012 av Nutida Musik | Inga kommentarer · Övrigt

Vid ett seminarium i Oslo för ett par år sedan fick den amerikanska experimentella tonsättaren Pauline Oliveros frågan vilken relation hon hade till John Cage och den så kallade New York-skolan under 60-talet. Frågan föregicks av en diskussion om den experimentella scenen i San Fransisco under samma tid där Oliveros var ett av de tongivande […]

[Forts. →]

Tags: ···