Nutida Musik 2 2011 – Radiokonst

13 november 2011 av Nutida Musik | 1 kommentar · Nyheter

Ledare Det här numret handlar om radiokonst. Med radiokonst, ofta kallat hörspel, har man mest avsett markbunden utsändning av specifikt för radiomediet komponerade verk. Den historiska radiokonsten behandlar vi på skilda håll i detta nummer. Dock tar vi framför allt upp det som skett det senaste decenniet. Det handlar om hur hörspelet har lösgjort sig […]

[Forts. →]

Tags: ············

Stränga anteckningar kring sceniskt hörspel

29 januari 2011 av Nutida Musik | 1 kommentar · Besökt, Recensioner

Jörgen Dahlqvist / Kent Olofsson • De stränga anteckningarna • 21 januari 2011, Inter Arts Center, Malmö Rader med dunkla mansmotiv, målade av den Skånebaserade konstnären Peter Jönsson, utgör fonden i det scenrum där SONAT/Sonic Art Theatres senaste verk De stränga anteckningarna utspelar sig. Sonic Art Theatre är ett samarbete mellan Teatr Weimar och Ensemble […]

[Forts. →]

Tags: ·············