Debatt: Om konstnärlig forskning med tveksamma kunskaper och insikter

12 oktober 2011 av Nutida Musik | Inga kommentarer · Debatt

Harald Stenströms slutreplik i debatten om konstnärlig forskning Att Redins ”reservationer angående den forskning som saknas i Harald Stenströms avhandling” inte över huvud taget angränsar ”till någon filosofisk eller vetenskapsteoretisk frågeställning” är mycket tydligt och påtagligt. Jag är helt överens med honom om den saken. Enligt Redins föregående replik är dessa reservationer i stället ett […]

[Forts. →]

Tags: ···