Debatt: Konstnärlig forskning utan vare sig konstnärlighet eller forskning

22 september 2011 av Nutida Musik | 2 kommentarer · Debatt

Johan Redin i en replik på Harald Stenströms debattartikel om konstnärlig forskning Mina reservationer angående den forskning som saknas i Harald Stenströms avhandling angränsar över huvud taget inte till någon filosofisk eller vetenskapsteoretisk frågeställning. Det är ett stadigt konstaterande. Stenströms egna frågeställningar och kritiska reflektioner försvinner i en egensinnig apparat av långa referat, borttappade trådar […]

[Forts. →]

Tags: ···

Debatt: Konstnärlig forskning är en forskningsdisciplin som kan belysas på olika sätt

21 september 2011 av Nutida Musik | 1 kommentar · Debatt

Reflektioner över en recension I förra numret av Nutida Musik (# 4 2010-11) recenserade Johan Redin min avhandling Free Ensemble Improvisation. Redins syn på konstnärlig forskning och min avhandling om fri ensembleimprovisation föranleder några reflektioner.

[Forts. →]

Tags: ··