Nytt nummer om röst ute!

1 december 2010 av Nutida Musik | Inga kommentarer · Nyheter

Nutida Musik # 3 2010: ”Röst” Vad är en röst? I det nya numret av Nutida Musik diskuteras hur konstnärer frångår röstens traditionella användning som förmedlare av budskap och som klang. Rösten är transcendent, gränsöverskridare och ställföreträdare i konstnärliga sammanhang.

[Forts. →]

Tags: ········