Inspirerande om inspiration

19 augusti 2015 av Nutida Musik | Inga kommentarer · Besökt, Recensioner

    Min Inspiration. Konferens i arrangemang av FST – 15 juni 2015, Winterviken, Stockholm Inspiration är något centralt i skapandeprocesser. Men vad är det egentligen som gör oss inspirerade? Detta undersöktes på ett heldagsseminarium som anordnades av Föreningen svenska tonsättare och som gick i inspirationens tecken. Vi deltagare fick lyssna till en mängd tal, […]

[Forts. →]

Tags: ·····

Inuti det kollektiva traumat

26 mars 2011 av Nutida Musik | 1 kommentar · Besökt, Recensioner

Mats Lindström • Rekviem av svensk medborgare med anledning av mordet på Olof Palme • 26 Februari 2011, Audiorama, Stockholm – Det är fruktansvärt …är han död?
 – Ja. Det skedde precis här.
 – Det är hemskt att det sker i Sverige, såna här saker. Man tror inte det. Man blir jävligt besviken faktiskt. Tjugofem […]

[Forts. →]

Tags: ····