En studie i södertrasade relationer

19 maj 2015 av Nutida Musik | Inga kommentarer · Besökt, Recensioner

Kvartett – Opera av Luca Francesconi I rollerna: Kirstin Chávez och Christian Miedl; Malmö Operaorkester; dirigent: Ralf Kircher; scenografi: Jan Lundberg; kostym: Ann-Margret Fyregård; ljus: Torben Lendorph; rörelseinstruktion: Ola Hörling; regi: Stefan Johansson – 10 maj 2015, Malmö Opera  

[Forts. →]

Tags: ·